Ångra köp

Så fungerar din ångerrätt vid köp på E-PLAST.SE

Du har 14 dagars ångerrätt för att ångra ett köp du gjort på E-PLAST.SE utan att behöva uppge orsak. Ångerrätten gäller inte vid leverans av varor som tillverkats efter köparens specifikation eller som fått en tydlig personlig prägel. Detta kan exempelvis röra sig om varor som är kapade efter kundens egna mått.

Ångerrätten löper ut 14 dagar efter den dag då köparen eller en tredje part som anvisats av köparen, dock inte transportören, får varorna i fysisk besittning. Om det ingåtts ett avtal om köp och leverans av flera olika varor som beställts i samma beställning, och som levereras enskilt, eller det ingåtts ett avtal om köp och leverans av en vara som består av flera partier eller delar, löper ångerfristen ut 14 dagar efter den dag då köparen eller en tredje part som anvisats av kunden, får den sista varan, det sista partiet eller den sista delen i sin fysiska besittning.

Vissa varor kan på grund av deras natur inte returneras med vanlig post, utan ska returneras med transportbolag. Detta gäller generellt för alla större föremål. Kostnaderna för detta varierar beroende på transportföretag, typen av vara som ska returneras och avståndet som den ska skickas. Kontakta oss så reder vi ut det praktiska. 

Köparen ska själv betala utgifterna vid återlämnande av varan om köparen ångrar köpet. Köparen har alltså inte rätt till återbetalning av fraktkostnaderna för återlämnande. Köparen görs uppmärksam på att varan skall returneras till E-PLAST.SE lager med adress i Danmark. Återlämnandet ska ske i det ursprungliga, obrutna emballaget. Om en vara har använts av köparen, förbehåller E-PLAST.SE sig rätten att dra av ett belopp som motsvarar varans kommersiella värdeminskning. 

Hur ångrar jag mig?

För att utöva ångerrätten ska köparen meddela detta via e-post på kontakt@e-plast.se, varefter E-PLAST.SE omgående kvitterar mottagandet av sådant meddelande om utnyttjande av ångerrätten.

Ångerrätten uppfylls om köparen skickar sitt meddelande om utövande av ångerrätten innan ångerfristen löpt ut.

Om köparen utövar sin ångerrätt återbetalar E-PLAST.SE alla mottagna betalningar från köparen, undantaget leveransomkostnader, utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter 14 dagar från det datum då E-PLAST.SE mottog meddelandet om kundens beslut att ångra köpet. e-plast.se återbetalar med samma betalningsmedel som köparen utnyttjade vid den ursprungliga transaktionen, om inte köparen har uttryckt annat. Köparen åläggs under inga omständigheter någon form av avgifter till följd av återbetalningen.

E-PLAST.SE kan vänta med återbetalningen till dess att E-PLAST.SE har tagit emot varorna i retur eller köparen har skickat in dokumentation på att varorna har returnerats, beroende på vad som sker först.

Köparen ska returnera varorna eller leverera dem till E-PLAST.SE utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar från det datum då köparen informerat om utövandet av ångerrätten – vi reder ut detaljerna kring tillbakaleveransen när du kontaktat oss.

E-PLAST.SE kan dra av extra kostnader för sändning av varan, om köparen vid köpet själv har valt och beställt en dyrare leveransform än den E-PLAST.SE erbjöd. E-PLAST.SE kan också dra av belopp om varans värde minskat, t.ex. om den är skadad eller den kännetecknas av ibruktagande.

Köparen ansvarar endast för eventuell minskning av varornas värde som beror på annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastslå varornas slag, egenskaper och de sätt de fungerar på. Värdeminskningen vid sådan annan hantering fastställs bland annat från minskningen av varans allmänna kommersiella värde vid återsändande, däribland möjligheten att sälja varan på nytt till en annan köpare. Köparen ska vara särskilt uppmärksam på att brutet emballage kan innebära att varan inte kan säljas på nytt och därför är värdelös.

Köparen ska bifoga en kopia av beställningsbekräftelsen när varan returneras. 

Köparen görs uppmärksam på att varan alltid ska skickas tillbaka i försvarligt emballage och köparen ska se till att få kvittens på avsändningen.

Vi tar inte emot paket som skickats med postförskott eller liknande.