INTEGRITETSPOLICY FÖR E-PLAST.SE

 

1. I ALLMÄNHET

1.1 Denna policy beskriver hur Nordisk Plast samlar in och behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi samlar in om dig via Nordisk Plasts webbplats e-plast.se

2. KONTAKTINFORMATION TILL DEN PERSONUPPGIFTSANSVARIGE

2.1 Nordisk Plast är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som vi samlar in.

2.2 Nordisk Plast har gemensamt personuppgiftsansvar med Facebook för personuppgifter som samlas in med Facebooks analysverktyg ”Facebook Insights into page” när du besöker vår Facebook -sida. Läs mer under punkt 3.4.

2.3 Om du har frågor eller kommentarer om denna integritetspolicy, eller om du vill använda en eller flera av dina rättigheter som beskrivs i avsnittet 6, kan du kontakta:

Nordisk Plast/e-plast.se
Virkevangen 80
8960 Randers SØ

Telefonnummer: 040 645 04 20
E-post: kontakt@e-plast.se
CVR 44065118

3. VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN, FÖR VILKA ÄNDAMÅL OCH VILKEN RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN HAR VI

3.1 När du besöker e-plast.se samlar vi in information om din användning av webbplatsen, t.ex. om vilken typ av webbläsare du använder, vilka söktermer du använder, din IP-adress, inklusive din nätverksplats och information om den enhet du använder för att besöka e-plast.se. Vi samlar också in information om vilka varor och tjänster du klickar på och lägger i korgen. Uppgifterna samlas in bl.a. genom att använda cookies när du ger samtycke till det via vår cookie-banner. Läs mer i vår cookiepolicy (genom att klicka på den lilla ikonen i det nedre vänstra hörnet av webbplatsen).

3.1.1 Ändamålet är

3.1.1.1 att sammanställa statistik så att vi kan analysera hur våra kunder använder och går vidare på e-plast.se, så att vi kan optimera användarupplevelsen och webbplatsens funktion

3.1.1.2 att ge dig förslag på produkter som vi tror att du kan vara intresserad av på e-plast.se

3.1.1.3 att marknadsföra våra produkter till dig, inklusive via Facebook och Google

3.1.1.4 att förbättra säkerheten på e-plast.se

3.1.2 Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6. 1 a i EU: s dataskyddsförordning.

3.2 När du köper en produkt eller kommunicerar med oss på e-plast.se samlar vi in den information du lämnar själv, t.ex. namn, adress, e-postadress, telefonnummer, betalningsmetod, information om när köpet görs, vilka produkter du köper och eventuellt returnerar, leveransförfrågningar samt information om den IP-adress från vilken beställningen gjordes.

3.2.1 Ändamålet är

3.2.1.1 att vi ska kunna skapa dig som kund och leverera de produkter du har beställt och på annat sätt uppfylla vårt avtal med dig

3.2.1.2 att kunna hantera dina rättigheter att returnera och reklamera

3.2.1.3 att förhindra bedrägeri

3.2.1.4 att vi ska kunna följa lagkrav, inklusive för bokföring och redovisning.

3.2.2 Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6.1 b (avsnitt 3.2.1.1. – 2.), c (avsnitt 3.2.1.4) och f (avsnitt 3.2.1.3.) i EU: s dataskyddsförordning.

3.3 När du registrerar dig för vårt nyhetsbrev samlar vi in information om ditt namn, e-postadress och IP-adress. Vi samlar också in information om när du registrerade dig för nyhetsbrevet, när du avregistrerade dig för nyhetsbrevet och information om var och när du öppnar nyhetsbrevet.

3.3.1 Ändamålet är

3.3.1.1 att kunna leverera nyhetsbrev till dig

3.3.1.2 att sammanställa statistik i syfte att optimera nyhetsbrevet, och för marknadsföring av våra tjänster

3.3.1.3 att kunna dokumentera ditt samtycke till att emot nyhetsbrevet.

3.3.2 Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6.1 a i EU: s dataskyddsförordning.

3.4 När du besöker vår Facebook-sida ska du vara medveten om att vi använder Facebooks analysverktyg ”Facebook Insights in Page”, för att få statistik över besökare och för att få insikt i användarnas beteende på vår Facebook-sida, inklusive antal likes, vem som gillar, antal sidvisningar och interaktioner med sidan, återkallelse av likes och antal inlägg etc.

I detta sammanhang samlar vi och Facebook in information som gemensamma personuppgiftsansvariga. När du besöker vår Facebook-sida har du tillgång till information om denna behandling. Du kan få mer information här

Vi och Facebook har ingått ett avtal om gemensamt personuppgiftsansvar. Du kan läsa avtalet här

4. BERÄTTIGAT INTRESSE SOM EFTERSTRÄVAS I BEHANDLINGEN

4.1 Som nämnts ovan sker vår behandling av dina personuppgifter delvis på grundval av intresseavvägningsregeln i artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen. Vi har gjort en avvägning av våra berättigade intressen för marknadsföring, förbättrad e-plast.se, säkerhet och förebyggande av bedrägerier och dina intressen för att säkerställa att dina intressen eller grundläggande rättigheter eller friheter inte väger tyngre än våra intressen. Om du vill ha mer information om den avvägning som vi har gjort kan du kontakta oss på adressen under punkt 2.

5. MOTTAGARE AV PERSONUPPGIFTER

5.1. Information om ditt namn, adress, e-post, telefonnummer samt beställningsnummer och specifika leveransförfrågningar skickas vidare till Blue Water Shipping eller annan transportör som ansvarar för leveransen av de köpta varorna till dig. Vid köp av varor som inte finns i vårt eget lager kan nämnda information vidarebefordras till tillverkaren eller importören av produkten i fråga, som i så fall kommer att ansvara för leveransen.

5.2 Personuppgifter kan vidarebefordras till offentliga myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag, eller till polisen vid misstanke om brott eller som en del i utredningen av specifika brott. Information om ett köp, inklusive vem som gjorde köpet och vart varan levererades, kan vidarebefordras till kortutgivaren om kortinnehavaren uppger att kortet har missbrukats i samband med det specifika köpet.

5.3 Uppgifter kan lämnas till externa partners som behandlar uppgifterna för vår räkning. Vi använder externa partners för bland annat hosting, teknisk drift och förbättringar av e-plast.se, utskick av nyhetsbrev och riktad marknadsföring, inklusive omdirigering, och för din bedömning av vårt företag och produkter. Dessa företag är personuppgiftsbiträden som följer våra instruktioner och behandlar uppgifter som vi är personuppgiftsansvariga för. Personuppgiftsbiträdena får inte använda informationen för något annat ändamål än att uppfylla avtalet med oss och får inte ge ut dessa uppgifter till någon annan.

5.4 Två av dessa personuppgiftsbiträden, Google Analytics v/Google LLC. och Facebook Inc. finns i USA. De nödvändiga garantierna för överföring av information till USA är säkrade, men den rättsliga grunden bearbetas för närvarande i EU.

6. DINA RÄTTIGHETER

6.1 För att skapa insyn i behandlingen av din information måste vi som personuppgiftsansvariga informera dig om dina rättigheter. Om du vill använda dina rättigheter kan du kontakta oss. Du hittar vår kontaktinformation under punkt 2.

6.2 Rätt till tillgång

6.2.1 Du har rätt att bland annat få information om vilken information vi har registrerat om dig, vilket syfte registreringen tjänar, vilka kategorier av personuppgifter och mottagare av uppgifterna som eventuellt kan finnas och information om varifrån uppgifterna kommer. Du har också rätt att få en kopia på dessa uppgifter.

6.3 Rätt till rättelse

6.3.1 Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig själv rättade.

6.4 Rätt till radering

6.4.1 I vissa fall har du rätt att få alla eller några av dina personuppgifter raderade av oss, t.ex. om du återkallar ditt samtycke och vi inte har någon annan rättslig grund för att fortsätta behandlingen. I den mån fortsatt behandling av dina uppgifter är nödvändig, t.ex. för att vi ska kunna uppfylla våra juridiska skyldigheter eller för att rättsliga anspråk ska fastställas, göras gällande eller försvaras, är vi inte skyldiga att radera dina personuppgifter.

6.5 Rätt till begränsning av behandling 

6.5.1 I vissa fall har du rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter till endast lagring. I så fall får vi endast behandla uppgifterna med ditt samtycke eller i syfte att fastställa, verkställa eller försvara ett rättsligt krav. 

6.6 Rätt till dataportabilitet

6.6.1 I vissa fall har du rätt att få personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, vanligt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

6.7 Rätt att göra invändningar

6.7.1 Du har när som helst rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter, avseende direkt marknadsföring, inklusive den profilering som eventuellt görs för att kunna rikta vår direkta marknadsföring. Du har också rätt att när som helst, av skäl som rör din personliga situation, invända mot den behandling av dina personuppgifter som vi utför på grundval av våra berättigade intressen, som nämns i punkterna 3 och 4.

6.8 Rätt att återkalla samtycke

6.8.1 Du har rätt att när som helst återkalla ett samtycke som du har gett oss för en given behandling av personuppgifter.

6.9 Rätt att klaga

6.9.1 Du har när som helst rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter. Du hittar en anmälningsblankett och kontaktinformation på https://www.imy.se.

7. RADERA PERSONUPPGIFTER

7.1 Information som samlats in om din användning av e-plast.se, jfr. punkt 3.1. raderas när cookien löper ut. Se under vår cookie-deklaration (genom att klicka på den lilla ikonen i det nedre vänstra hörnet av webbplatsen).

7.2 Information som samlas in i samband med din prenumeration på vårt nyhetsbrev, jfr. punkt 3.3., raderas när ditt samtycke till nyhetsbrevet dras tillbaka, såvida vi inte har någon annan grund för behandling av uppgifterna. Vi kan dock lagra dokumentation av ditt samtycke i två år efter att vi senast skickade elektronisk marknadsföring till dig.

7.3 Information som samlats in i samband med köp du har gjort på e-plast.se, jfr. punkt 3.2 kommer i princip att raderas två år efter slutet av det kalenderår då du har gjort ditt köp. Upplysningarna kan dock lagras under en längre tid om vi har ett berättigat behov av längre lagring, t.ex. om det är nödvändigt för att rättsliga anspråk ska fastställas, hävdas eller försvaras, eller om lagring är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla lagkrav. Bokföringsmaterial lagras i fem år fram till slutet av ett räkenskapsår för att uppfylla kraven i bokföringslagen.

8. SÄKERHET

8.1 Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, ändring eller försämring av personuppgifter och mot avslöjande eller missbruk av obehöriga.

8.2 Endast anställda som har ett verkligt behov av att få tillgång till dina personuppgifter för att utföra sitt arbete har tillgång till dem.

9. FÖRÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICYN

9.1 Om vi gör ändringar i vår integritetspolicy kommer det alltid att ske direkt i våra policyer på e-plast.se. Du kan alltid läsa om våra nuvarande integritetspolicyer på e-plast.se.

10. VERSIONER

10.1 Detta är version 2 av Nordisk Plasts integritetspolicy från den 27 april 2021.