Fuktisolering

Effektiv fuktspärr med TEFOND®-systemet

TEFOND® fuktisoleringssystemet säkrar en snabb och effektiv dränering av dina husväggar. Om du till exempel har problem med en fuktig källare kan det vara en klok lösning att gräva runt huset och klä väggarna med TEFOND® fuktisoleringssystem. Systemet kan också starkt rekommenderas om du redan planerar att gräva runt huset, till exempel för avloppsarbete eller för att isolera källarväggarna. Med TEFOND® fuktisoleringssystem kan du vara säker på att framtida fuktproblem undviks. Dess enkla installation gör det till en fördel att använda det som en förebyggande åtgärd. Du kan sova gott med vetskapen om att det föränderliga och ibland mycket fuktiga svenska vädret inte kommer att orsaka problem för ditt hus när du har fuktisolerat det med TEFOND®.

Skydda huset mot farliga kemikalier i marken

TEFOND®-systemet fungerar inte bara som en fantastisk fuktisolering i källarväggarna, utan det speciella polyetylenmaterialet (PEHD) är även motståndskraftigt mot kemikalier som finns i marken och olika byggmaterial. Med ett fuktisoleringssystem som använder TEFOND® kan eventuella kvarvarande kemikalierester i marken inte tränga in i huset och skada inomhusklimatet och därmed dess invånare. Även rötter från träd och stora buskar nära huset kan i vissa fall utgöra ett hot mot ytterväggarna. Här kan TEFOND® hjälpa dig och ditt hus eftersom rötter inte kan tränga igenom den mycket starka plasten. Du behöver inte oroa dig för att det gröna runt huset kommer att orsaka problem för dig.

Slipp kalla väggar

Tack vare TEFOND®-systemets knoppstruktur kan det även användas för att förhindra att innermuren blir kall och fuktig. Knoppstrukturen skapar små luftfickor om den monteras med knopparna mot ytterväggen. Dessa luftfickor mellan TEFOND® och ytterväggen förbättrar isoleringen genom väggen, ökar temperaturen och motverkar samtidigt fuktansamling. Utöver detta används TEFOND®-systemet även för grästorvstak, där plasten fungerar som ett hårt membran mellan taket och de skivor och växter du vill ha på taket. Här ser TEFOND® till att rötter inte kan tränga igenom taket och orsaka skador.

Enkel montering

Skivan har hög stöttålighet och skapar en speciell ytstruktur genom knoppstrukturen. Trots dess många fördelaktiga egenskaper är TEFOND®-systemet inte svårt att montera. TEFOND®-systemet levereras i rullar, och din monteringsmetod beror på ditt behov. Ibland monteras det vertikalt, ibland horisontellt, men knoppstrukturen gör det användarvänligt för dig som kund. Knopparna i TEFOND® kopplas enkelt ihop. Ibland bör du använda en särskild tätningslist (butylband) längst ned på skivan och fästa en kantlist med spik, för att förhindra vattenintrång mellan knopparna och fästa profilen med spik vid montering i Leca-block och betong. Om du använder systemet som en fuktskydd monteras TEFOND® enkelt med hjälp av de mekaniska skarvarna.

TEFOND®-systemet är en komplett fuktisoleringssystem med alla nödvändiga komponenter för att passa din specifika monteringssituation. Du hittar monteringsanvisningar för varje produkt på vår sida. De verktyg som behövs för montering är måttband, kniv, vattenpass, hammare och gummihandtag, alltså vanliga handverktyg som de flesta redan har hemma.

Vi erbjuder en 30-års garanti på TEFOND®-fuktisoleringsskivorna.

Läs mer Mindre