Fuktisolering

Effektiv fuktspärr med TEFOND®-systemet

TEFOND® fuktisoleringssystemet säkrar en snabb och effektiv avrinning av ditt hus ytterväggar. Har du t.ex. problem med en fuktig källare kan det vara en bra lösning att gräva ut runt huset och klä muren med TEFOND® fuktisoleringssystem. Systemet kan även varmt rekommenderas om du ändå ska gräva upp runt huset i samband med t.ex. avloppsarbete eller du ska efterisolera dina källarväggar. Med TEFOND® fuktisoleringssystem är du säkrad mot framtida fuktproblem, och eftersom det är enkelt att montera är det en stor fördel att göra det i förebyggande syfte. Det kommer att ge dig en god nattsömn att veta att det föränderliga och ibland mycket blöta, svenska vädret inte kommer att orsaka problem för ditt hus när du fuktisolerat det med TEFOND®.

Säkra huset mot farliga kemikalier i jorden 

TEFOND®-systemet fungerar som en fantastisk fuktisolering i källarväggarna, men det speciella polyetylenmaterialet (HDPE) är även motståndskraftigt mot kemikalier i jorden och i diverse byggmaterial. Med ett fuktisoleringssystem som består av TEFOND® kommer eventuella kemikalierester i jorden inte kunna tränga in i huset och skada inomhusklimatet och därmed de boende i huset.  
Rötter från träd och stora buskar kring huset kan i vissa fall också bli ett problem för ytterväggarna, men även här kan TEFOND® hjälpa dig och ditt hus. Rötter kan nämligen inte tränga igenom den mycket starka plasttypen och du behöver därför inte oroa dig för att det gröna omkring huset kommer att utgöra en risk för dig. 

Slipp kalla väggar 

Tack vare TEFONDs® knoppstruktur kan det även användas till att förhindra att innerväggarna blir kalla och fuktiga. Knoppstrukturen gör att det bildas små luftfickor om det monterats med knopparna in mot ytterväggen. Dessa lufthål mellan TEFOND® och ytterväggen öka isoleringen genom väggen och höjer temperaturen och motverkar samtidigt fuktbildning. 
Dessutom används TEFOND®-systemet även för grästorvstak, där plasten bildar ett hårt membran mellan taket och de skivor och växter du vill ha på taket. Här dränerar TEFOND® och ser till att rötterna inte kan tränga igenom taket och förstöra något. 

Enkel montering

Skivan har en hög slagtålighet och är en produkt som, tack vare skivans knoppstruktur, skapar den alldeles speciella ytstrukturen som både ventilerar och dränerar. Trots de många goda egenskaperna är TEFOND®-systemet inte särskilt svårt att montera. TEFOND®-systemet levereras i rullar och ditt behov avgör monteringsmetoden. Vid vissa tillfällen ska du montera det lodrätt och vid andra vågrätt, men oavsett vad så är knoppsystemet utvecklat så att det är lätt att arbeta med för dig som kund. Knopparna i TEFOND® klickas ihop. I vissa fall bör man också använda en särskild tätningslist (butylband) uppe vid sockeln därman fäster en kantlist med spik, som förhindrar att det kommer ner vatten mellan knopparna och profilen fästs med spik för montering i Leca-block och betong. Om du kommer att använda systemet som ett fuktskydd, monteras TEFOND® enkelt med hjälp av de mekaniska skarvarna.

TEFOND®-systemet är ett komplett fuktisoleringssystem bestående av alla komponenter som behövs för att fullända precis din monteringssituation. Du hittar en monteringsanvisning vid varje produkt på sidan. 
De verktyg som ska användas i samband med monteringen är: måttband, kniv, vattenpass, hammare och gummihammare. Det är alltså helt vanliga handverktyg som de flesta redan har hemma. 

Man erbjuder 30 års garanti på TEFOND®-fuktisoleringsmembran.

Läs mer Mindre