PEEK skivor

PEEK i allmänhet

Polyetereterketon, även förkortat PEEK, är en delvis kristallin plast. Denna typ av plast används främst för föremål som kräver höga mekaniska egenskaper och samtidigt har en stark kemisk resistens. Det är viktigt att notera att PEEK inte tål kontakt med aceton eller koncentrerad svavelsyra och salpetersyra. PEEK utmärker sig genom sin höga styrka, styvhet och hårdhet. Dess användningstemperatur sträcker sig från ca -65°C upp till 260°C, men den kan kortvarigt exponeras för temperaturer upp till 300°C. PEEK har god formstabilitet vid både låga och höga temperaturer och är särskilt lämplig för användning i områden med fukt och ånga.

Polyetereterketon kan steriliseras med gamma- eller röntgenstrålar, och därför används materialet ofta inom läkemedelsindustrin. Plasten är också mycket strålningsbeständig mot röntgen- och gammastrålar.

Kännetecken för PEEK:

  • Högt mekanisk styrka, hårdhet och styvhet

  • Bra kemisk resistens
  • Hög formstabilitet vid både höga och låga temperaturer
  • Lämplig för användning i fuktiga eller ångmiljöer
  • Användningstemperatur från ca -65°C upp till 260°C
  • Bra dimensionsstabilitet
  • Goda slitageegenskaper

Användningsområden

På e-plast erbjuder vi PEEK i form av skivor och stänger. Alla våra PEEK-skivor är av Food Grade-kvalitet, vilket innebär att de är godkända för kontakt med livsmedel. Våra PEEK-stänger finns i två varianter: en Food Grade-version och en Low friction-version som innehåller 10 % kol, PTFE och grafit och ger stängerna höga PV-värden.

PEEK kan användas både inomhus och utomhus. Materialet påverkas mycket lite av UV-strålning, och du kommer bara att märka en styrkenedgång på 1 % efter 12 månaders utomhusanvändning.

När det gäller brandtålighet är PEEK svårt att antända, och om det ändå antänds är materialet självsläckande. PEEK är klassad som V0 enligt UL 94.

Bearbetning

PEEK-plast kan enkelt skäras med vanliga verktyg, men vi rekommenderar att du använder vassa blad för bästa resultat. Du kan också få dina PEEK-skivor kapade hos oss i exakta mått enligt dina behov.

Det är även möjligt att svetsa PEEK med hjälp av ultraljud eller friktion, men du bör vara medveten om materialets höga smältpunkt vid 340°C.

För limning av PEEK kan du använda limtyper som epoxi, silikon och cyanoakrylat.

Miljövänliga egenskaper

De PEEK-skivor vi säljer är RoHS-godkända och innehåller därför inte de ämnen som RoHS-direktivet har klassificerat som miljöskadliga.

Läs mer Mindre