PEEK

PEEK generellt

Polyetereterketon, även förkortat PEEK, är ett delvis kristallint plastmaterial. Denna typ av plast används oftast till föremål som kräver höga mekaniska egenskaper och som fortfarande har en god kemisk beständighet. PEEK tål dock inte kontakt med aceton eller koncentrerat svavel och salpetersyra. PEEK är en plast med hög styrka, styvhet och hårdhet, dessutom tål den stora temperaturskillnader, och användningstemperaturen varierar från ca -65 oC upp till 260 oC, men den tål att kortvarigt komma i kontakt med 300 oC. PEEK har hög formbeständighet vid både låga och höga temperaturer. Denna typ av plast lämpar sig bra för användning i områden med ånga eller fukt.

Polyetereterketon kan gammasteriliseras och därför används materialet ofta inom läkemedelsindustrin. Plasten har också en stor strålningsbeständighet när det kommer till röntgen- och gammastrålar.

Vad kännetecknar PEEK?

  • Hög mekanisk styrka, hårdhet och styvhet

  • Bra kemikaliebeständighet

  • Hög formbeständighet vid både höga och låga temperaturer

  • Lämplig i områden med ånga och fukt

  • Användningstemperatur från ca -65 oC upp till 260 oC

  • Bra dimensionsstabilitet

  • Bra slitageegenskaper

Användningsområden

e-plast finns PEEK i både skivor och stavar. Alla våra skivor är i en Food Grade-version, det vill säga att de är godkända för kontakt med livsmedel. Våra stavar finns i två olika versioner; en Food Grade-version samt en Low friction-version där 10 % kol, PTFE och grafit har tillsatts, vilket ger stavarna ett högt PV-värde.

PEEK kan användas både inomhus och utomhus, och eftersom materialet påverkas otroligt lite av UV-strålarna kommer du bara att se en minskning med 1 % i styrka efter 12 månaders användning utomhus.

När det gäller brand och kontakt med eld är PEEK svårt att antända och om detta sker så är plasten självsläckande. PEEK är brandklassad till V0 enligt UL 94.

Bearbetning

PEEK är en plast som du enkelt kan skära till själv med vanliga verktyg. Vi rekommenderar dock att du använder vassa blad för bästa resultat. Du kan även få din skiva tillskuren hos oss, i exakt de mått du behöver.

Det är också möjligt att svetsa med ultraljud eller friktion, men då bör man vara uppmärksam på materialets höga smältpunkt vid 340 oC.

Du kan limma på PEEK med limtyper som epoxi, silikon och cyanoakrylat. 

Goda miljöegenskaper

De PEEK-skivor som vi säljer är godkända av RoHS-direktivet och innehåller därför inte de ämnen som RoHS-direktivet har betecknat som miljöskadliga.

Läs mer Mindre