PTFE skivor

Vilken plast är polytetrafloureten?

PTFE, polytetrafloureten, även kallat teflon, är ett material som går under många namn. PTFE tillhör gruppen fluorplaster och är en högkristallin plast. Det utmärks av sina extremt låga friktionsegenskaper, begränsade slitstyrka och relativt låga styrka. Däremot har polytetrafloureten en utmärkt kemisk beständighet mot syror, baser och lösningsmedel. Teflon har också goda elektriska och dielektriska egenskaper. Materialet kan användas både inomhus och utomhus eftersom det är UV-beständigt och därför inte påverkas av solens strålar.

På e-plast.se erbjuder vi PTFE i form av skivor och stänger.

Användningsområden för PTFE

Vissa typer av denna plast är godkända för kontakt med livsmedel och är lämpliga för detta ändamål eftersom de inte angrips av mikroorganismer och inte absorberar fukt. Vi känner ofta igen PTFE som beläggningen på våra grytor och stekpannor. Detta är möjligt eftersom PTFE kan användas över ett mycket brett temperaturområde, från -200 °C upp till 260 °C. Därför används denna typ av plast ofta inom livsmedels- och tillverkningsindustrin för att skapa kärl, behållare, värmeväxlare, filter, isolatorer, duschblandare med mera.

Det är dock viktigt att vara medveten om att detta material genererar skadliga gaser vid brand.

Bearbetning av teflon

PTFE kan bearbetas med vanliga verktyg, men det rekommenderas att maskinerna används med hög hastighet och lågt vridmoment. Dessutom är det bra att använda kylning under bearbetningen för att minimera spänningar.

Teflon är en plast med långa spån, vilket bör beaktas vid bearbetning. Limning är inte ett alternativ för detta material.

Goda miljöegenskaper

De PTFE-skivor och -stänger som vi säljer är godkända enligt RoHS-direktivet och innehåller därför inte de ämnen som RoHS-direktivet har klassificerat som miljöskadliga.

Läs mer Mindre