PVC - Solida Skivor

Många olika typer av solida PVC-skivor

Polyvinylklorid, även kallad PVC, är en amorf termoplast med flera applikationsalternativ. Denna typ av plast kännetecknas av det faktum att det är möjligt att smälta materialet och därmed applicera det igen. PVC är en av de vanligaste plasterna, eftersom materialets kemiska sammansättning gör det möjligt att återvinna materialet om och om igen utan att förstöra polymerkedjorna.

Materialet har god motståndskraft mot de flesta kemikalier, såsom syror, baser, fett, bensin och oljor. Materialet är dock inte resistent mot estrar, ketoner och aromatiska kolväten.

Den solida PVC kännetecknas av god mekanisk styrka, hårdhet, styvhet och dimensionsstabilitet. Dessutom har materialet goda optiska egenskaper. Som standard är polyvinylklorid känslig mot kyla.  

Produktens normala användningstemperatur är mellan -10 °C upp till +60 °C.

Användning av PVC

Solid PVC används främst inom byggindustrin. Några exempel på byggprodukter av PVC är: Dricksvattenrör, avloppsrör, avloppssystem, fönsterramar, kabelrännor, rännor, golvbeläggningar, tankar, profiler och takbrädor. Dessutom används PVC i skylt- och bildindustrin, där materialet ofta används till lampor och skyltar.

KÖMADUR® ES

KÖMADUR® ES är en extruderad, solid PVC-platta som har en ökad slagstyrka samtidigt som den bibehåller en god termoformbarhet. Denna platta kan hantera vind och väder och är därför idealisk för släpvagnsbottnar eller verktygsbodar. Denna platta finns i flera olika färger inklusive vit, svart, blå, grön, gul och röd. Det finns skyddsfolie på den ena sidan av plattan.

TROVIDUR® EC

Dessa plattor är extruderade och har en borstad yta för att säkerställa exceptionell limbarhet. TROVIDUR® EC har ett bra slagmotstånd. Detta material används inom många olika områden, som till exempel jordbruk, tankbyggnad, konstruktion o.s.v. TROVIDUR® EC finns i färgerna grå, grå / ljus och svart.

TROVIDUR® ES

TROVIDUR® ES är en extruderad polyvinylkloridplatta utan fyllmedel. Detta material har en hög slagstyrka, samtidigt som det bibehåller god termoformbarhet. Denna platta finns i färgerna grå och ljus. Plattan levereras med skyddsfolie på ena sidan.

TROVIDUR® ET

TROVIDUR® ET är extruderad PVC-U, som är en klar, transparent och solid platta. Detta material har hög transparens, med en skrivbar yta. Materialet används främst till säkerhetsutrustning vid maskin- och utrustningstillverkning.

Bra miljöegenskaper
De PVC solida skivor, folie, mjuka skivor, uppskummade vi säljer är godkända av RoHS-direktivet och innehåller därför inga ämnen som är utpekade som miljöskadliga enligt RoHS-direktivet. Bra miljöegenskaper

Dessutom deltar vi i WUPPI-systemet, ett återvinningssystem som hjälper till att säkerställa att hård PVC samlas in och återvinns.

Läs mer Mindre