Nylon skivor

Nylon - en produkt med oändliga möjligheter

PA, även känt som polyamid eller nylon i vardagligt tal, är ett delvis kristallint och ogenomskinligt material. Det har utmärkta egenskaper när det kommer till slitstyrka, mekanik och motstånd mot utmattning. PA finns i olika kvaliteter, men vanligtvis säljs det som PA 6-halvfabrikat. Det finns både extruderade och gjutna varianter av PA, tillgängliga i standardformer som skivor, stänger och rör.

Nylon kan användas för en mängd olika tillämpningar, särskilt inom maskinindustrin där krav på slitstyrka och styrka är höga. Det används för tillverkning av komponenter som glidlager, kugghjul, rullar, kopplingar, hjul med mera.

Tålighet och användbarhet

Polyamid är ett material som klarar temperatursvängningar från -40° till cirka +100°C. Dess enkelhet att arbeta med gör det möjligt att bearbeta det med vanliga handverktyg såsom borrning, sågning och fräsning, utan risk för sprickbildning. Det kan även bearbetas med vanlig bearbetningsutrustning. Vid borrning i större diametrar bör dock hänsyn tas till spånuppbyggnaden, då inre spänningar kan uppstå, vilket kan resultera i sprickbildning.

Nylon har generellt god kemisk resistens och är beständigt mot många svaga baser, syror, oljor, fetter och många lösningsmedel.

Polyamid absorberar fukt, vilket kan påverka dess mekaniska och termiska egenskaper. Detta kan leda till sprickbildning vid användning utomhus vid frostgrader. Dessutom påverkas nylonens inre egenskaper av UV-strålning.

Olika varianter av polyamid

Hos e-plast erbjuder vi polyamid tillsatt med 30 % glasfiber, vilket ger produkten ökad styrka och styvhet. Denna glasfiberförstärkta nylon lämpar sig särskilt för komponenter som utsätts för höga statiska belastningar. Vidare blir polyamid mer värmetåligt med tillsatsen av glasfiber, eftersom glasfiberstrukturerna hjälper till att förbättra nylonens temperaturmotstånd.

I jämförelse med vanlig polyamid tenderar glasfiberförstärkt nylon att ha en ökad slitande effekt mot andra material. Därför är det vanliga nylonet mer lämpligt för glidapplikationer jämfört med glasfiberförstärkt nylon.

Det finns också skillnader mellan gjuten och extruderad polyamid. Den gjutna varianten är mer spröd och hård men klarar högre tryck. Å andra sidan har den extruderade varianten högre mekanisk styrka, styvhet och är bättre mot krypning än den gjutna.

Läs mer Mindre