POM rör

POM-C rör

Polyoxymetylen kännetecknas som en teknisk plast som huvudsakligen används inom industrin. Här används produkten för tillverkningskomponenter, skruvar, komponenter i motorutrymmet, styrskenor, maskindelar, etc. POM-C är lämpligt för komponenter där det krävs en snygg yta och/eller starka finmekaniska egenskaper. POM är ett delkristallint material som utmärks av hög slagstyrka. Materialet är hårt, styvt och elastiskt, och har dessutom låg friktion samt bra slitstyrka på släta motglidytor.

Vad du bör vara medveten om:

  • Dåliga klister- och lackeringsegenskaper
  • Måste avspännas vid omfattande bearbetning
  • Motståndskraftig mot de flesta kolväten och baser, men inte mot estrar och många syror.
  • Låg vattenabsorption
  • Påverkas av solljus (UV)
  • Inte lämpligt för grov slitage

Kan klara de flesta utmaningar

Eftersom rören har låg vattenabsorption kan de användas både utomhus och inomhus. Det bör dock noteras att POM påverkas av UV-strålning, men den svarta röret kan användas utomhus i begränsad omfattning. POM har en användningstemperatur på -50°C till cirka +100°C. POM bryts ner av varmt vatten över 85°C. Dessutom är röret motståndskraftigt mot de flesta kolväten och baser, men inte mot estrar och många syror.

Bra miljöegenskaper

De POM-rör som vi säljer är godkända enligt RoHS-direktivet och innehåller därför inte de ämnen som RoHS-direktivet har utpekat som miljöskadliga.

POM som stänger och skivor 

Förutom vårt sortiment av POM-rör erbjuder vi på e-plast även polyoxymetylenskivor och stänger. Om du vill veta mer om möjligheterna kan du läsa mer om och se vårt sortiment av POM-skrivor och POM-stänger.

Rengöring

Eftersom POM är lätt att rengöra påverkas det normalt inte av de vanliga rengöringsmedlen som används inom livsmedelsindustrin. POM fg är också godkänt för kontakt med livsmedel.

Läs mer Mindre