POM - Rör

POM-C Rör

Polyoxymethylen kännetecknas som en tekniskplast, der ofta användas i industrin. Her används det ofta till så olika saker som Kugghjul, glidlager, rullager, pumpdelar, finmekaniska delar, styrskivor- och skenor etc. POM-C används ofta till arbeten där en fin ytfinish och / eller starka finmekaniska bitar behövs. POM är ett delkristallinskt material, som kännetecknas av hög slaghållfasthet. Materialet är hårt, styvt och spänstigt, dessutom har produkten låg friktion och bra slitstyrka.

Vad bör du vara medveten om:

  • Dåliga klister- och lackeringsegenskaper
  • Ska avspännas vid större bearbetning
  • Beständigt mot de flesta kolväten och baser, men inte mot estrar och många syror
  • Ringa vattenupptagning
  • Produkten angrips av solljus
  • Produkten är inte lämplig för grovt slitage

Kan klara det mesta

Eftersom rörena har en ringa vattenupptagning, kan de användas både utomhus och inomhus. Var dock medveten om att POM påverkas av UV -strålning, men den svarta rör kan användas utomhus i begränsad omfattning. POM har en användningstemperatur på -50°C til ca. + 100°C. POM reagerar på varmt vatten över 85 ° C. Dessutom är röret beständig mot de flesta kolväten och baser, men inte mot estrar och många syror.

POM är lätt att rengöra och påverkas vanligtvis inte av vanliga rengöringsmedel som används i livsmedelsindustrin. POM foodgrade är dessutom lämplig för kontakt med livsmedel. 

Bra miljöegenskaper
De POM-rör, stänger och skivor vi säljer är godkända av RoHS-direktivet och innehåller därför inga ämnen som är utpekade som miljöskadliga enligt RoHS-direktivet. Bra miljöegenskaper

 

Läs mer Mindre