PA - Stänger

Polyamid - en produkt med oändliga möjligheter

PA är ett delvis kristallint ogenomskinligt material som i dagligt tal kallas polyamid eller nylon. Produkten har goda egenskaper beträffande slitage, mekanik och utmattning. PA finns i olika kvaliteter, men säljs ofta som PA 6-halvfabrikat. PA finns både som extruderade och gjutna typer, i standardformerna skivor, stavar och rör.

Nylon kan användas till många olika delar och i synnerhet är detta uppenbart inom maskinindustrin där det bland annat ställs stora krav på slitage- och styrkeegenskaper, inklusive för glidlager, kugghjul, rullar, kopplingar, hjul m.m.

Vad kan materialet klara av

Polyamid är ett material som kan klara temperaturfluktuationer på mellan -40° till ca. +100°C. Dessutom är det enkelt att arbeta med och kan bearbetas med vanliga handverktyg, inklusive borrning, sågning och fräsning, eftersom nylon inte spricker. Dessutom kan man använda vanlig bearbetningsutrustning. Spånuppbyggnad måste beaktas vid borrning i stora diametrar eftersom inre spänningar då uppstår oftare, vilket kan leda till sprickbildning.

Nylon har generellt en god kemikalieresistens och är därmed beständigt mot många svaga baser och syror samt även mot många olje- och fettyper och mot åtskilliga lösningsmedel.

Polyamid tar upp en del vatten som medför en förändring i både de mekaniska och de termiska egenskaperna. Detta kan medföra sprickor vid användning utomhus vid frostgrader. Dessutom påverkas nylonens inre egenskaper av UV-strålning.

Olika typer av polyamid

Hos e-plast har vi ett utbud av polyamid tillsatt med 30 % glasfiber, vilket ger produkten en högra styrka och styvhet. Därmed är glasfiberförstärkt nylon mycket lämplig till komponenter som är exponerade för hög statisk belastning. Dessutom blir polyamid mer värmebeständig när man tillsätter glasfiber eftersom glasfibrerna klarar av att hålla fast i nylonmatrisen.

I förhållande till normal polyamid har glasfiberförstärkt nylon en större tendens att verka slitande mot andra produkter. Därmed är vanlig nylon mer lämplig till glidapplikationer än den glasfiberförstärkta.

Dessutom finns det gjuten och extruderad polyamid, och skillnaden mellan dessa är att den gjutna är mer spröd och hård samtidigt som den klarar av ett högre yttryck. Men den extruderade har en högre mekanisk styrka, styvhet samt är bättre mot krypning än den gjutna.

Här på e-plast hittar du både ett stort sortiment av PA ämnesrör och PA skivor.

Bra miljöegenskaper

De PA-stänger vi säljer är godkända av RoHS-direktivet och innehåller därför inga ämnen som är utpekade som miljöskadliga enligt RoHS-direktivet.

Läs mer Mindre