PA - Stänger

Polyamid – en produkt med många möjligheter

PA, är ett delkristalliniskt ogenomskinligt material, som i dagligt tal kallas för nylon. Materialet har goda egenskaper som slitstyrka, mekaniska och utmattning. PA finns i många kvaliteter, men sälja oftast som PA 6 i halvfabrikat. PA kommer i både extruderade och gjutna typer, i standard som skivor, stänger och rör.

Nylon kan användas till många olika delar, speciellt är det uppenbart i maskinindustrin, där det bland annat ställs stora krav på slitage och styrkeegenskaper, som glidlager, tandhjul, rullar, kopplingar, hjul etc.

Vad klarar materialet

Polyamid är ett material som tål användningstemperatur ca. -40 oC till ca. +100 oC. Dessutom är det lätt att arbeta med, och kan bearbetas med vanliga handverktyg vid t.ex. borrning, fräsning och sågning, eftersom nylon inte splittras. Dessutom kan vanlig spåntagande utrustning användas. Man måste ta hänsyn till spånansamling vid borrning i stor diameter, eftersom det annars kan leda till sprick bildning.

Nylon har generellt en god kemikalieresistens, och är beständig mot många svaga baser och syror, vidare mot många oljor och fettyper, också flera lösningsmedeler.

Polyamid tar upp en del vatten, så både de mekaniska och de termiska egenskaperna förändras. Vilket vid utomhusbruk kan medföra spricka vid frostgrader. Vidare påverkas nylon natur av UV.

Olika polyamid typer

E-plast har ett urval av polyamid med tillsättning av 30% glasfiber, vilket ger materialet större styrka och styvhet. Därmed är nylon tillsatt med glasfiber lämplig för komponenter, där de exponeras för hög statisk belastning. Vidare blir polyamid mer värmebeständigt när det tillsättas glasfiber, då fibrerna håller på nylon matrixen.

I förhållande till den normala polyamiden, har den glasfiberförstärkta nylonen en större tendens till att slita mot andra produkter. Därmed är den normala nylonen mer lämplig till glidande applikationer, än den glasfibrerförstärkta.

Dessutom finns där en gjuten och en extruderad polyamid, skillnaden på dessa är, att den gjutna är mer spröd och hård, samtida med att den kan klara ett högre yttryck. Där den extruderade har en högre mekaniska styrka, styvhet samt bättre mot krypning än den gjutna. 

Bra miljöegenskaper

De PA-stänger vi säljer är godkända av RoHS-direktivet och innehåller därför inga ämnen som är utpekade som miljöskadliga enligt RoHS-direktivet.

Läs mer Mindre