PVC solida stänger

Polyvinylklorid - en termoplast med många användningsmöjligheter

Polyvinylklorid har en god motståndskraft mot de flesta kemikalier, inklusive syror, baser, fett, bensin och oljor. Materialet är dock inte beständigt mot estrar, ketoner och aromatiska kolväten.

Solid PVC kännetecknas av god mekanisk styrka, hårdhet, styvhet och dimensionsstabilitet. Dessutom har materialet goda optiska egenskaper. Som standard är polyvinylklorid känsligt för kyla.

Produktet har en användningstemperatur som standard från -10°C upp till +60°C.

Förutom vårt sortiment av PVC-stänger kan du hos e-plast också få solida PVC-skivor, folier, skumskivor och mjuka skivor

Bra miljöegenskaper

PVC är en amorf kanalplast som kännetecknas av att det går att smälta materialet och återanvända det. PVC är ett av de mest använda materialen, eftersom det på grund av sin kemiska sammansättning går att återvinna om och om igen utan att polymerkedjorna går sönder.

De solida PVC-stängerna och skivorna som vi säljer på e-plast är godkända enligt RoHS-direktivet och innehåller därför inte de ämnen som RoHS-direktivet har betecknat som miljöfarliga.

Dessutom är vi medlemmar i WUPPI-systemet, en återvinningssystem som hjälper till att säkerställa att hård PVC samlas in och återanvänds.

Användning av PVC

Solid PVC används främst inom byggbranschen. Exempel på PVC-byggprodukter inkluderar:

  • Dricksvattenrör
  • Avloppsrör och avloppssystem
  • Fönsterramar
  • Kabelrännor
  • Hängrännor
  • Golvbeläggningar
  • Tankar
  • Profiler
  • Takskivor

Dessutom används PVC inom skylt- och visuell industri, där materialet ofta används till lampor och skyltar.

Läs mer Mindre