PVC - Solida Stänger

Polyvinylklorid – en termoplast med flera användningsområden.

PVC är en amorf termoplast, som kännetecknas av det faktum att det är möjligt att smälta materialet och applicera det igen. PVC är ett av de mest använda materialen, eftersom det genom sin kemiska sammansättning går att återvinna om och om igen utan att polymerkedjorna går sönder.

Polyvinylklorid har god motståndskraft mot de flesta kemikalier, såsom syror, baser, fett, bensin och oljor. Materialet är dock inte resistent mot estrar, ketoner och aromatiska kolväten.

Den solida PVC kännetecknas av god mekanisk styrka, hårdhet, styvhet och dimensionsstabilitet. Dessutom har materialet goda optiska egenskaper. Som standard är polyvinylklorid känslig mot kyla. 

Produktens normala användningstemperatur är mellan -10 °C upp till +60 °C.

Användning av PVC

Solid PVC används främst inom byggindustrin. Några exempel på byggprodukter av PVC är:

Dricksvattenrör, avloppsrör, avloppssystem, fönsterramar, kabelrännor, rännor, golvbeläggningar, tankar, profiler och takbrädor. Dessutom används PVC i skylt- och bildindustrin, där materialet ofta används till lampor och skyltar.

God miljöprestanda

De solida PVC-stänger och plattor som vi säljer på e-plast är godkända av RoHS-direktivet och innehåller därför inte de ämnen som RoHS-direktivet betecknar som miljöfarliga.

Dessutom deltar vi i WUPPI-systemet, ett återvinningssystem som hjälper till att säkerställa att hård PVC samlas in och återvinns.

Läs mer Mindre