Nylon rör

Polyamid - en produkt med oändliga möjligheter

PA är ett delvis kristallint och opakt material som vanligtvis kallas polyamid eller nylon i vardagligt tal. Produkten har goda egenskaper när det gäller slitage, mekanik och utmattning. PA finns i olika kvaliteter, men säljs oftast som halvfabrikat i form av PA 6. PA finns både i extruderade och gjutna varianter och i standardformer som skivor, stänger och rör.

Nylon kan användas till många olika delar, och detta är särskilt tydligt inom maskinindustrin där det ställs höga krav på slitstyrka och styrka, inklusive för glidlager, kugghjul, rullar, kopplingar, hjul med mera.

Vad materialet klarar av

Polyamid är ett material som klarar temperaturväxlingar från -40°C till cirka +100°C. Dessutom är det lätt att bearbeta och kan bearbetas med vanliga handverktyg, inklusive borrning, sågning och fräsning, eftersom nylon inte spricker. Det kan också bearbetas med vanlig maskinutrustning. Vid borrning i stora diametrar bör man dock vara medveten om att det kan uppstå inre spänningar som kan leda till sprickbildning.

Nylon har generellt god kemikalieresistens och är motståndskraftigt mot många svaga baser, syror, olika typer av oljor och fetter samt många lösningsmedel.

Polyamid absorberar en del vatten, vilket påverkar både de mekaniska och termiska egenskaperna. Detta kan leda till sprickbildning om materialet används utomhus i frostiga förhållanden. Dessutom påverkas nylonens inre egenskaper av UV-strålning.

Olika typer av polyamid

Hos e-plast har vi ett sortiment av polyamid som är tillsatt med 30 % glasfiber, vilket ger produkten ökad styrka och styvhet. Därför är glasfiberförstärkt nylon särskilt lämplig för komponenter som utsätts för hög statisk belastning. Dessutom ökar värmetåligheten när glasfiber tillsätts eftersom glasfibrerna hjälper till att hålla fast vid nylonmatrisen.

Jämfört med vanlig polyamid har glasfiberförstärkt nylon en större tendens att slita på andra produkter. Därför är vanlig nylon oftare mer lämplig för glidande applikationer än den glasfiberförstärkta varianten.

Det finns också gjuten och extruderad polyamid, och skillnaden mellan dem är att den gjutna varianten är mer skör och hård, men den klarar högre tryck. Å andra sidan har den extruderade polyamiden högre mekanisk styrka och styvhet och är bättre mot krypning än den gjutna.

Här på e-plast hittar du ett brett sortiment av PA-stänger och PA-skivor.

Bra miljöegenskaper

De PA-materialstänger vi säljer är RoHS-direktivgodkända och innehåller därför inga ämnen som är klassificerade som miljöfarliga enligt RoHS-direktivet.

Läs mer Mindre